Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie

Dane osobowe

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Klauzula informacyjna dla czytelników

Zgodnie z art.13.ust. 1  i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie ul. Kościelna 3.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece jest Pani Ilona Krogulec.
  3. Pani/Pana dane osobowe bedą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczacych korzystania z  Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, i zgodnie z trescią rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcą.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 3 lata od końca roku, w którym ostatni razwypożyczono ksiązkę. W przypadku osób zalegajacych ze zwrotem książek okres ten wydłuża się do lat 10.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podpisanie Karty Zapisu/Zobowiązania przez czytelnika traktuje się jako równoznaczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny