Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych z MKiDzN 

 do bibliotek publicznych 2023 r.

       Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 769,00zł w ramach” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Priorytet 1 „Poprawa oferty  bibliotek publicznych”. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki dofinansowaniu biblioteka zwiększy zakup nowości dla różnych grup wiekowych.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych z MKiDN

do bibliotek publicznych 2022 r.

  Biblioteka w Suchedniowie otrzymała dofinansowanie w kwocie     10 769 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek inwestycji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

 

  

 

 


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych z MKiDzN 

 do bibliotek publicznych 2019 r.

       Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchednowie po raz kolejny jak w latach ubiegłych, tak i 2019 r. otrzymała dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zakup nowości wydawniczych. Dotacja przyznawana jest w ramach ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1. ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"

     Przy podziale środków do poszczególnych bibliotek uwzględniono kryterium czytelnicze (wskaźnik liczby czytelników w przeliczeniu na 100 mieszkańców), oraz kryterium demograficzne (wg. liczby ludności). Biorac pod uwagę powyższe kryteria nasza biblioteka otrzymała na zakup nowości 7036 zł, za które zakupiliśmy 301 vol.

Więcej


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych z MKiDzN 

 do bibliotek publicznych 2018 r.

            W 2018 r. Po raz kolejny Biblioteka otrzymała fundusze na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6971 zł. W ramach dotacji zakupiono 305 voluminów.

,,Zadaniem Priorytetu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiekszenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek". Zachęcamy do systematycznego korzystania z naszych zbiorów.

Więcej


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych z MKiDzN 

 do bibliotek publicznych 2017 r.

           Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie, w 2017 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 7488 zł. Wnioskowana kwota umożliwiła zakup 327 vol. książek drukowanych. Kwota 9287,97 z jst. pozwoliła na zakup393 książek drukowanych i 24 audiobooków. Większość zakupu stanowi literatura dla dorosłych, która jest odzwierciedleniem potrzeb czytelniczych i rynku wydawniczego. Literatura dla dzieci stanowi uzupełnienie lektur szkolnych, oraz jest realizacją oczekiwań czytelniczych.

Więcej


        

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny